EN  |  TR  

 
 

 
 

   Ana Sayfa                 Hakkımızda                Ürünler                  İletişim


V.TR  ILAC PAZ. TIC.  LTD. 

 
 

                             Ana Sayfa                                           Hakkımızda                                       Ürünler                                              İletişim

 
 

 

Yasal Uyarı


Görüntülemekte olduğunuz web sitesi V.TR İlaç Pazarlama Ticaret Ltd.'ye (bundan sonra V.TR İLAÇ olarak anılacaktır) ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. V.TR İLAÇ 'ın söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

KULLANICI, www.vtrilac.com web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 1 : Ticari Markalar
Bu web sitesinde yer alan bütün ürün adları V.TR İLAǑın lisansörlerinin ticari ve tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde V.TR İLAÇ tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilecektir.

MADDE 2 : Sitede Yer Alan Bilgilerin Güncelliği
Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgilerin, tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden güncelliği konusunda V.TR İLAÇ 'ın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Aynı şekilde işbu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda V.TR İLAǒ ın herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden 3. maddeye uygun olarak özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar için V.TR İLAÇ ' tan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

MADDE 3 : Sitede Yer Alan Bilgilerin Kullanılması
Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, V.TR İLAÇ ' tan önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

MADDE 4 : Sorumlulukların Sınırı
Yukarıda belirtilen sorumsuzluk hallerinin yanı sıra V.TR İLAÇ , web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI' nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak V.TR İLAÇ ' tan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi V.TR İLAÇ açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. V.TR İLAÇtarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.vtrilac.com web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI'nın www.vtrilac.com web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI'nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan V.TR İLAÇ ' ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

MADDE 5 : Kullanıcı Tarafından Yapılan Öneriler
KULLANICI tarafından V.TR İlaç’a gönderilecek mesajlar, e-mailler vb. lerde yer alan bilgiler, V.TR İLAÇ tarafından kullanılabilecektir.

KULLANICI, bu tür mesajlar, e-mailler vb.lerde yer alan fikirlerin, buluşların, tasarıların, ürün veya hizmetlerin üretim ve/veya pazarlanması gibi fakat burada sayılanlarla sınırlı olmayan nitelikteki bilgilerin V.TR İLAÇ tarafından herhangi bir amaç için kullanılabileceğini, derlenerek herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü şahıslara sunulabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile, KULLANICI yukarıda sayıldığı şekilde V.TR İLAÇ ' a vermiş olduğu bilgilerin V.TR İLAÇ tarafından gizli bilgi olarak kabul edilmeyeceğini, V.TR İLAÇ 'in söz konusu bilgilerin kullanılması noktasında sınırsız yetkiye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI tarafından www.vtrilac.com web sitesinde kullanılmak üzere gönderilmiş olan içeriklerden, görsel materyallerden V.TR İLAÇ tarafından uygun görülerek site içeriğine dahil edilmiş olanların, V.TR İLAÇ tarafından önceden bilgilendirme yapılmaksızın site içeriğinden çıkarılması, herhangi bir kopyası saklanmaksızın tamamen silinmesi hakkı saklıdır

MADDE 6 : Linkler
V.TR İLAÇ tarafından www.vtrilac.com web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin V.TR İLAÇ tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde V.TR İLAÇ linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir.

V.TR İLAÇ tarafından www.vtrilac.com web sitesinde yer alan linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun V.TR İLAÇ 'ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, V.TR İLAÇ tarafından KULLANICI ' ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. V.TR İLAÇ 'in; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI' nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI'ya aittir.

MADDE 7 : Genel Uyarılar
Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin, ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak herhangi bir şekilde harekete geçmeden, çözüm önerisini uygulamaya sokmadan önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışılması, gereken tetkik ve tahlillerin yaptırılması gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesi halinde V.TR İLAÇ ‘ın herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi bu hususa riayet edilmiş olsa dahi V.TR İLAÇ 'tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

MADDE 8 : Uygulanacak Hukuk
Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların halli noktasında İZMİR mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 9 : İletişim Bilgileri
Site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerilerinizi V.TR İLAÇ ile paylaşmak için KULLANICI tarafından info@vtrilac.com adresine e-mail gönderilebilir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-maile V.TR İLAÇ tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. Ayrıca, KULLANICI tarafından yapılan önerilerin veya KULLANICI'nın kişisel bilgilerinin 3. şahısların eline herhangi bir şekilde geçmesi halinde V.TR İLAÇ 'e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek, KULLANICI tarafından uğradığı veya uğrayacağı zararlar için gerek maddi gerekse manevi herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

KULLANICI, www.vtrilac.com web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun ya da olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 

 

                           V.TR Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Sayfası                                                                                      V.T Yem

 
 

Copyright @ 2014-2023 V.TR Veterinary Turkey Ltd.

Gizlilik Politikası